ACL and Groups/Polish

From Mumble Wiki
Jump to: navigation, search
Notice: Please do not edit

We are still working over translation :)


Languages: Deutsch — English — Español — Français — Italiano — Polish

Wstęp

ACL czyli Access Control List jest sposobem przyznawania praw dla użytkowników na kanałach. Kilka zasad :

 • tworzyć grupę, dodawać ludzi do grupy, następnie grupie przydzielać prawa.
 • prawa są sprawdzane od góry do dołu
 • prawo Zabroń ma wyższy priorytet niż Zezwól
 • najpierw odbieraj prawa (grupy na gorze) a potem przyznawaj prawa (grupy na dole) - dzięki temu, co nie jest zezwolone to jest zabronione i nie ma nadużyć :)

Aktywacja zakładki edycji ACL

Najpierw sprawdź Opcje -> Konfiguracja, na dole po lewej masz checkbox Zaawansowane - zaznacz go. Dzięki temu jak klikniesz prawym myszy na kanale i wybierzesz Edytuj to zobaczysz zakładkę ACL.

Grupy

Z początku chcesz najpierw stworzyć grupy w kanale głównym aby być w stanie łatwiej zarządzać pozostałymi kanałami. Aby zedytować albo stworzyć nową grupę, kliknij prawym myszy na głównym kanale i kliknij Edycja (Edit). Następnie kliknij w zakładkę Grupy (Groups) - możesz teraz wybrać grupy, albo dodać nowe (wpisujesz nazwę w pole i wciskasz Dodaj).

W chwili jak wybierzesz grupę, w dolnych okienkach pokaże się lista użytkowników należąca do grupy. Oczywiście jeśli grupa jest nowa to lista jest pusta, i wtedy trzeba z listy na dole wybrać osobę będącą na serwerze, ewentualnie trzeba wpisać jej dokładny nick z palca i wcisnąć Dodaj (Add). Dodawać do grup można tylko zarejestrowanych użytkowników na mumble.

Grupy są przypisane do specyficznego kanału, ale mogą być także dziedziczone przez subkanały ( podkanały ), jeśli jest zaznaczona opcja Dziedziczny (Inheritable) w kanale nadrzędnym (parent) oraz jeśli jest zaznaczona opcja Dziedzicz (Inherit) w podkanale.

Dzięki tej opcji możesz ustawić jedną albo więcej grup w kanale nadrzędnym i dziedziczyć po nim grupy i prawa dostępu dla tych grup. Dodatkowo można ustawić na każdy podkanał specyficzne prawa dla danych grup.

Dla każdego kanału grupa zawiera trzy składowe informacje:

 1. Członkowie (Members): lista osób dodanych do grupy (np gdyż nie są członkami takiej samej grupy dziedziczonej z nadrzędnego kanału)
 2. Odziedziczeni członkowie (Inherited members): lista osób dziedziczonych z tej samej grupy z kanału nadrzędnego
 3. Wykluczeni członkowie (Excluded members): lista osób która ma być usunięta z grupy - użyteczne jak danej osobie mamy zabrać prawa z pewnej grupy w pewnym specyficznym podkanale.

Przykład

Praktyczny przykład z grupą admin. Za każdym razem, jak osoba tworzy kanał, wtedy jest on dodawany do grupy admin danego kanału, jednakże nie daje to jeszcze żadnych praw na kanale, a jedynie zaznacza, iż należy on do tej grupy. Jednakże Mumrur domyślnie tworzy grupę w kanale z prawami Edycję ACL (Write ACL) Zezwól.

Przy strukturze jak poniżej

 • Root
  • A
   • B
  • C
   • D

Osoba "Big Boss" jest jedynie członkiem grupy admin w kanale Root. W kanale A, osoba "BoosA" oraz w kanale "BossB" są dodawani do grup admin na tych kanałach.

W kanale Root, A oraz B, ustawiamy flagę Dziedzicz (Inherit) oraz Dziedziczny (Inheritable) na grupie admin - jest to domyślne ustawienie w Murmurze.

Osoba będąca członkiem tej grupy w jakimkolwiek kanale będzie dziedziczona (inherited member) w podkanałach. Tak więc całkowita lista osób na kanale B będzie "Big Boss, BossA, BossB". Dzięki temu jeśli dodamy nową osobę "SuperBoss" do grupy admin w kanale Root, to automatycznie pojawi się ona w grupie admin w kanałach podrzędnych A oraz B

Teraz w kanale C mamy grupę admin, ale oznaczamy w nim aby nie było opcji Dziedzicz (Inherit). Dodatkowo dodajemy do niej osobę BossC. Jak teraz się przyjrzymy grupie admin, to zauważymy, że na kanale C nie ma adminów z kanału Root, więc lista zawiera tylko jedną osobę BossC. Wszelkie zmiany w grupach nie dziedziczonych w kanale Root nie będą wtedy widoczne w kanale C.

Natomiast w kanale D będziemy widzieć tylko admina z kanału C (bo jest nadrzędny), chyba że ustawimy aby nie dziedziczyć grupy admin.

ACL

ACL (Access Control Lists) są przypisane do specyficznego kanału. Kanał może mieć zaznaczenie czy dziedziczy (inherit) inne ACL z kanału nadrzędnego czy też nie, jednakże nie można wybrać które ma dziedziczyć - po prostu dziedziczy wszystkie albo żadne. ACL są przetwarzane w kolejności w jakiej zostały wpisane, od góry do dołu zgodnie z kierunkiem dziedziczenia kanałów.

Aby edytować ACL trzeba kliknąć prawym myszy na kanale, wybieramy Edytuj (Edit), a następnie wybieramy zakładkę ACL. Dodawanie grup polega na wybraniu na dole danej grupy, oraz wtedy przypisania jej praw w prawej części zakładki (Zezwól i Zaroń/Allow Deny).

Uprawnienia

Notice: TODO: Skopiować z tłumaczenia

na pale copy/paste polskiego tlumaczenia.

 • Edycja ACL (Write ACL) - pozwala na kompletną kontrolę kanału - edycję opisu, dodawanie osób do grup, edycję ACL, nie dawać tego nikomu, kto nie powinen mieć prawa dministracyjnych
 • Wejście na pod-kanał (Traverse) - zejście do podkanałów tego kanału - czyli np z ominięciem skoku na kanał nadrzędny.
 • Wejście (Enter) - wejście na ten kanał
 • Mowa (Speak/Talk) - pozwolenie na gadanie
 • Wyciszanie/Ogłuszanie (Mute/Deafen) - wyłączanie mikrofonu i słuchawek innym
 • Przenoszenie użytkowników (Move) - łapiesz kogoś z tego kanału i gdzieś wrzucasz.
 • Tworzenie kanałów (Make channel) - jasne
 • Łączenie kanałów (Link) - dzięki temu ludzie mogą połączyć kanały i gadać ze sobą bez łażenia po kanałach. Tym się robi podsłuch :)
 • Szept(Whisper) - dawniej Alt Speak - daje możliwość wysyłania komunikatu głosowego alternatywną metodą (taki drugi bind)
 • Wysyłanie wiadomości tekstowych (Message) - wysyłane tekstu do osoby czy kanału
 • Tworzenie kanałów Tymczasowych (Temporary) - kanały tymczasowe istnieją do czasu, aż ktoś na nich siedzi

Przypisywanie grup

Zamiast przypisywać prawa grupie, można przypisywać prawa poszczególnym osobom - wtedy nie dotykamy pola Grupy tylko wybieramy osobę z ID Użytkownika. Jednak jest to nie zalecane rozwiązanie.

W ACL użytkowników można rozróżnić od grup tym, że grupy mają przed nazwą znaczek @.

Specjalne znaki przed nazwami grup oraz grupy specjalne

Nazwy grup można poprzedzać specjalnymi znakami:

 •  ! (wykrzyknik) odwraca przynależność do grupy (czyli !admin oznacza wszystkich nie będących w grupie admin)
 • ~ (tylda) grupa określona w miejscu na którym jest zdefiniowany ACL a nie na aktywnym kanale.
 • all - wszyscy użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani
 • auth - wszyscy zarejestrowani użytkownicy
 • in - wszyscy użytkownicy na aktualnym kanale
 • out - wszyscy użytkownicy nie będący na aktualnym kanale
 • sub - dotyczy tylko podkanałów tego kanału, o tym niżej

Dla każdego wpisu prawa mogą być Zezwól (Allow) albo Zabroń (Deny). W razie konfliktu, ostatni wpis ma najważniejsze znaczenie. Pamiętaj, że każdy wpis jest przetwarzany w kolejności w jakiej się znajduje na liście (od góry do dołu). Przykład 1:

@all deny speak
@all allow speak

Wynik: wszyscy użytkownicy mogą rozmawiać


Przykład 2:

@all allow speak
@all deny speak

Wynik: wszyscy użytkownicy NIE MOGĄ rozmawiać.

Każdy wpis ACL posiada specjalne flagi definiujące jego właściwości oddziaływania - czyli kontekst w jakim się znajduje. Stostuj do podkanału (subchannels) - prawa dostępu wpływają na grupy w danych podkanałach. Stosuj do tego kanału (this channel) - prawa dostępu wpływają na grupy w aktualnym kanale. Oczywiście można wybrać żaden, jeden albo oba na raz. W większości przypadków chcesz mieć wybrane obie opcje. Pamiętaj, że jeśli chcesz aby wpis działał na podkanały, to musisz ustawić na wpisie aby był stosowany na podkanały oraz żeby podkanały dziedziczyły ACL z kanału nadrzędnego.


Grupa @sub

Specjalna grupa sub działa podonie jak all ale posiada specjalne znaczenie i parametry. Stosuje się wpis:

sub,a,b,c

gdzie

 • a jest minimalną liczbą wspólnych kanałów nadrzędnych (parents)
 • b oraz c ograniczają głębokość zejścia po podkanałach.
  • b ustawia minimalną głębokość ścieżki liczoną od kanału a
  • c ustawia maksymalną głębokość ścieżki liczona od kanału a

Jeśli któregokolwiek parametru brakuje, wtedy nie istnieje minimalna ani maksymalna głęokość ścieżki.

Z początku wydaje się to zagmatwane, ale jest również bardzo potężnym narzędziem. Przykład:

 • Root
  • A
   • A1
    • Sub1
    • Sub2
   • A2
   • A3
  • B
   • B1
   • B2

Zakładamy odmowę wejścia (all deny) na kanał Root. Następnie na A definujemy:

 @~sub,0,1 +enter

Po pierwsze, ten wpis ACL będzie przetwarzany w kontekście zdefiniowanego kanału, gdyż jego grupa zaczyna się od ~.

Pierwszy parametr (0) wskazuje ile dodatkowych elementów ścieżki musi pasować. Zero oznacza, że pasują wszystkie do danego miejsca. To oznacza, że każdy użytkownik w kanale będącym w ścieżce Root.A będzie pasował. Gdyby parametr wynosił 1, a my byśmy byli w ścieżce Sub2, wtedy ścieżka by musiała pasować do Root.A.Sub1. Ustawienie tego parametru ma sens tylko do grup doczepionych (z ~).

Drugi parametr oznacza, że ścieżka musi być o co najmniej jeden kanał dłuższa niż ścieżka kanału w którym zdefiniowano wpis ACL. Tak więc ten wpis pasuje w tym przypadku do każdego kanału zaczynającego się od Root.A i posiadającego przynajmniej jeden dodatkowy element (podkanał).

Sumując - ten wpis ACL pozwala każdej osobie będącej w _podkanałach_ A (ale nie będącej bezpośrednio na A), wejść na kanał A albo jakikolwiek z jego podkanałów (zakładamy, że podkanały A dziedziczą ACL z kanału A).

Gdybyśmy nie użyli znaku ~, wtedy każdy użytkownik w jakimkolwiek podkanale A wejść na kanał wyżej (np z Sub1 na A1 albo A, ale nie inaczej), albo innymi słowy - każdy byłby w stanie wejść do kanału nadrzędnego jeśli byłby w kanale podrzędnym.


Dodajmy nowy wpis ACL do A1:

@sub,-1,0 Zezwól Łączenie kanału.

To pozwoli każdemu, kto jest w katalogu nadrzędnym (ścieżka w górę do -1 elementu (pierwszy parametr)) oraz wszelkich podkanałów (drugi parametr 0) aby zlinkować się do tego kanału.

Ostatecznie ostatni wpis, pokazujący jak można to namieszać:

@~sub,-1,2,2 +enter

To pozwala każdej osobie w podkanale Root (czyli parent dla B) i mającego ścieżkę wynoszącą dokładnie 2 (długość Root.B -1 + 2) wejść na kanał, tak więc ta zasada będzie oddziałwywać na osoby w A1, ale już nie w A czy Sub1.

Hasła na kanały i żetony (Tokens)

Mumble 1.2 wprowadza funckję aby dostać się do kanału używając haseł lub żetonów. Hasła są trzymane w liście Hasła Dostępu (Token List) po stronie klienta, dla każdego serwera. Są one używane jak użytkownik musi go użyć.

 • klient - hasło na grupę.
 • serwer, kanał - hasło na kanał + prawa dostępu dla grupy zgodnej z hasłem kanału

Konfiguracja żetonów dostępu (Access Tokens)

Żetony dostępu są konfigurowane poprzez tworzenie specjalnych grup, które składają się z nazwy żetonu poprzedzonego znakiem # (hash). Na przykład żeton o nazwie "letmein" oddziałuje na grupę nazwaną #letmein.

Edytor kanałów zawiera na dole opcję o nazwie "hasło" (password).

Wpisując tam tekst "letmein" (bez cudzysłowów) tworzymy automatycznie żeton dostępu (grupę) o nazwie #letmein. Następnie domyślnie ustawiamy Zabroń Wejście (Deny Enter) na kanał dla @all oraz dajemy Zezwól na Wejście (Allow Enter) do użytkowników w grupie #letmein, która będzie zawierała osoby które posiadają po swojej stronie poprawny wpis w liście Hasła Dostępu (Tokens).

Używanie haseł dostępu

Po stronie klienta można dodac żetony poprzez menu Serwer > Hasła dostępu (Server, Access Tokens). Klikamy w Dodaj (Add), wpisujemy żeton, np "letmein" oraz klikamy OK. Zmany powinny odnosić natychmiastowy skutek, pozwalając odobie na wejście na kanały związane z tym żetonem. Pamiętaj, że są to hasła więc traktuj je jak hasła - używaj unikalnych nazw oraz drudnych do dogadnięcia ciągów znaków.

Prawa dostępu

Edycja ACL

(Edit ACL) Daje to absolutną kontrolę nad kanale oraz edycje wpisów ACL czyli grup dostępu. To prawo dostępu wymusza, że wszystkie pozostałe prawa są przydzielone automatycznie. Dlatego też to prawo powinny mieć osoby którym można ufać, np administratorzy, właściciele kanałów.

Wejście na podkanał

(Traverse) Bez tego prawa osoba nie będzie w stanie wejść do kanału albo jakiegokolwiek podkanału, niezależnie od innych praw w kanałach poniżej. Nie odmawiaj tego prawa, chyba że bardzo dobrze wiesz co robisz. Lepiej jest niektórym osobom odmówić wejścia na kanał niż zaronić wejścia na podkanał.

Wejście

(Enter) Pozwala osobie wejść na kanał. Jak ktoś nie ma prawa wejść na kanał, to zawsze może byc na niego przeniesiona przez osobę, która ma na kanale docelowym prawa Przenoszenie użytkowników.

Mowa

(Speak) Pozwala osobie rozmawiać na kanale przez mikrofon. Przy kanałach połączonych, aby było słychać osobę na innym kanale, to musi ona mieć prawa Mowa na kanale docelowym. Dzięki temu można ustanowić hierarchię linkowanych kanałów gdzie wszyscy gracze będą słyszeć tylko liderów grup, ale za to grupy nie będą się na wzajem zagłuszać (głosy zwykłych ludzi nie będą słyszane poza lokalnym kanałem).

Jeśli osoba dołącza do kanału i nie posiada ona praw Mowa na kanale, wtedy zostanie ona automatycznie uciszona (tylko mikrofon), inie będzie ona w stanie cokolwiek powiedzieć dopóki ktoś jej nie cofnie wyciszenia.


Wycisz

(Mute) Pozwala danej osobie wyciszyć mikrofon innych osób. Pamiętaj, że status wyciszenia podąża za osobą poruszającą się po kanałach. Tak więc będzie się ona musiała sama odciszyć (jeśli może), albo ktoś jej cofnie wyciszenie, albo musi się podłączyć do serwera jeszcze raz.

Ogłusz

(Deafen) Podobnie jak z mikrofonem, ale dodatkowo wycisza głośniki, więc dana osoba kompletnie nie może się komunikować głosowo, ani nie ędzie odbierać komunikatów głosowych. Użyteczne na kanału Away.

Przenieś

(Move) Pozwala danej osobie przenosić inne osoby na inne kanały. Jeśli osoba przenoszona nie ma praw Wejście na kanale docelowym, to wtedy osoba przenosząca musi mieć prawa Przenieś na obu kanałach (źródłowym i docelowym).

Kopanie użytkowników

(Kick) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Pozwala danej osobie wykopać inną osobę z serwera, np za nie przestrzeganie zasad.

Banowanie użytkowników

(Ban) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Działa tak jak Kopanie ale dana osoba juz nie wróci na serwer - bany na numer IP z maską CIDR. Dawać tylko bardzo zaufanym osobom, administratorom.

Tworzenie kanałów

(Make Channel) Pozwala osobie na tworzenie podkanałów w danym kanale. Osoba taka automatycznie będzie dodana do grupy admin w nowo stworzonym kanale. Dlatego też sugerowane jest korzystanie z dziedziczonych grup w ACL.

Tworzenie kanałów tymczasowych

(Make Temporary Channel) Pozwala osobie na tworzenie tymczasowych kanałów w aktualnym kanale. Kanały takie są automatycznie kasowane, kiedy wyjdzie z nich ostatnia osoba. Przy stworzeniu, twórca będzie automatycznie przeniesiony do tego podkanału.

Połącz kanały

(Link Channel) Pozwala osobie połączyć albo rozłączyć kanały, a także używać opcji push-to-link channels. Aby połączyć kanały, osoba musi posiadać prawo Połącz kanały na obu kanałach - źródłowym i jednocześnie docelowym. Aby rozłączyć kanały, trzeba posiadać prawa Połącz kanały na jednym z kanałów - źródłowym lu docelowym.

Szept

(AltSpeak or Whisper) Pozwala osobie na wysyłanie komunikatów głosowych kiedy trzyma ona klawisz do Szeptu (Alt Push To Talk). Klawisz ten konfiguruje się w opcjach w Skrótach (Shortcuts) - wybieramy akcję Szept (Whisper), wybieramy do kogo (osoby albo kanału), oraz jaki klawisz. Tego rodzaju komunikaty są dobre jak chcemy rozmawiać przez chwilę tylko z wybrana osobą, grupą osób, kanałem, czy też jak wybierzemy jako cel kanał główny z podkanałami - aby przesyłać ogłoszenia na serwerze. Dzięki temu można nadawać komunikaty bez łączenia się z kanałami.

Wysyłanie komunikatów tekstowych

(Send text messages) Pozwala osobie wysyłać komunikaty tekstowe do innych osób na kanale.

Rejestracja

(Register users) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Pozwala danej osobie rejestrować inne osoby na serwerze - osoba do zarejestrowania musi mieć wygenerowany certyfikat. Osoba bez rejestracji nie może być przypisana do grupy. Dzięki temu można się odseparować od niechcianych osób na serwerze.

Rejestracja samego siebie

(Register self) Dotyczy tylko kanału głównego (root) i propagowane jest w dół po wszystkich kanałach. Pozwala osobie aby się sama mogła zarejestrować, aby administrator nie musiał robić to za nią. Wtedy musi cierpliwie czekać na przypisanie do innych grup ACL jeśli istnieją. Użyteczne na serwerach publicznych.

Examples

Group of servers with FPS game

In this example, we assume we have a group of public servers running FPS games. Each game has 2 competing sides, and each side consists of one or more squads. We want a hierarchy such as this:

 • Servers
  • "Servername"
   • Team 1
    • Squad 1
    • Squad 2
    • ...
   • Team 2
    • Squad 1
    • ...
   • ...
  • ...

Let's assume we have a small script linked with qstat that puts the player in the channel of the right side, and once in there we want to give them the ability to switch between squad channels and link at will. However, we do not want them to gain access to the channels of the other side.

This is actually a very straightforward implementation; on the "Servers" channel, define an empty group called players. Then, add the following acls:

 1. @all deny enter
 2. @~sub,2,2 allow enter, allow link

The first rule denies enter privilege to all players, and the second rule allows anyone within a hierarchy at least 2 elements down from "Servers" to move and link at will. In practice, this means that once a player is inside "Team 1", he can move freely about in there but can't switch to the other team or another server subchannel.

MMORPG Raid

Assume this setup:

 • Root
  • Raid
   • Healers
   • Tanks
   • Damage Dealers
   • Wussards and other pets

The desire is to have one leader of each group, plus a few people as raid leaders.

Set this up as follows: In "Raid", create a group called "groupleaders". Put the leader of each group in this group. In the same channel define "raidleaders", and put the raidleaders in this group.

In the Raid channel, define the following ACLS:

 1. @all deny enter, deny speak [Apply Here only]
 2. @raidleaders allow enter, allow speak, allow link, allow mute, allow kick [Apply Here and Apply Subs]
 3. @groupleaders allow speak, allow link [Apply Here only]
 4. @groupleaders allow link, allow mute, allow kick [Apply Subs only]

The first rule makes sure nobody can speak or enter the Raid channel. The second rule lifts this restriction from anyone in the raidleaders group as well as giving them broad permissions. The third rule makes sure groupleaders can link and speak to the raid channel, and the fourth gives them permission to link from the subchannel as well as get rid of troublesome players.

Normal players will not be able to join the raid channel, but as that denial only applied in the raid channel they can join any subchannel they wish. When the channels are linked, everyone in the linked channels will hear raid leaders and group leaders. However, raid leaders will only hear group leaders, they will not hear normal players. This way, players can stay quiet when they hear a command coming down (and also hear the command direct without the groupleader having to repeat it), and if they don't that won't bother the rest of the raid.